Künye

Özel Kütahya Zafer Basın Yayın Adına Nuray Kezban Uludoğan
Kütahya Hisar Gazetesi
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hüseyin Rahmi Uludoğan
Editör: İlhan Aslan
Hukuk Danışmanı: Av. Ayten Arslan
Adres: Org. Asım Gündüz Cad. No:7/2 Kütahya
Tel: 0 274 223 58 14
E-posta: kutahyahisargazetesi@gmail.com