ÇOK DA YAŞLI DEĞİLMİŞİZ!

196

Emekli şehri diye nitelendirilen Kütahya nüfusunun genel nüfus içerisindeki oranı sadece yüzde 14’ü yaşlı olduğu bildirildi.

Kütahya’da yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2022 yılında yüzde 14’e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ait “İstatistiklerle Yaşlılar” raporunu açıkladı. “Yaşlılara Saygı Haftası” çerçevesinde yaşlı nüfusa özel olarak çıkarılan rapora göre; 580 bin 701 toplam kişinin yaşadığı Kütahya’da nüfusun 81 bin 117’si 65 ve daha yukarı yaştakileri kapsayan yaşlı nüfus olarak belirlendi. Kütahya genelinde yaşayan yaşlıların 36 bin 254’ü erkeklerden, 44 bin 863’ü ise kadınlardan oluşuyor.
TÜİK bültenine göre Kütahya’da yaklaşık her 3 haneden birinde en az bir yaşlı fert bulunuyor. Kütahya’daki hanelerin yüzde 30. 5’inde en az bir yaşlı fert yaşadığı görülürken, yüzde 69.5’inde yaşlı nüfus bulunmadığı belirlendi. Tek kişilik yaşlı hane halklarının toplam hane halkı içindeki oranı yüzde 9.4 hesaplandı.
Tek başına yaşayan yaşlıların oranı ise yüzde 41.2 oldu. Kütahya’da yalnız yaşayan 65 yaş üstü nüfusun yüzde 76.2’si kadınlardan, yüzde 23.8’si de erkeklerden oluşuyor.
Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2021 yılında ölen yaşlıların yüzde 37,6’sı dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 15,0 ile solunum sistemi hastalıkları, üçüncü sırada yüzde 12,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler takip etti.
Ülke genelinde yaşlı nüfusun ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en önemli farkın iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde olduğu görüldü. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yaşlı kadınların oranının yaklaşık iki katı oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yüzde 15,3 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 8,5 oldu. İHA