TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

576

T.C.
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2018/6858 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kütahya ili Merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 2339 Ada 3 Parselde,kayıtlı taşınmazın,Bahçeli ikikatlı Prefabrik Kagir bina niteliğinde olup,taşınmaz tam hisseli olup,986,40 M2 yüzölçümlü zeminkat bağımsız bölüm,No:18 olan asma katlı işyeri,126/2986 Arsa paylı, imar Planında 7 M-5M-OM Yapı yaklaşma mesafesi H:6.50 M Birkatlı küçük sanayi alanında kalmaktadır,6306 Sayılı kanun kapsamında Riskli alanlarda kalmaktadır, Sözkonusu taşınmazın açık adresi Fuatpaşa Mahallesi50. Sokak Dışkapı NO:5 Dir söz konusu taşınmazın asma katı bulunmaktadır,, altkat atölye olarak kullanılmaktadır, yerler beton kaplamadır, altkatta duvarlar sıva üzeri Plastik boyadır,Asma katta ikiadet oda,ve tuvalet bulunmaktadır, öncephesi demirdoğrama, Taşınmazın toplamda inşaat alanı, yaklaşık,120,00 M2dir Taşınmazın konumu ve sanayi bölgesinde kalması taşınmazı değerli kılmakta olup,Taşınmaz ulaşım ve altyapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır.
Adresi : Merkez / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 120,00 m2
Arsa Payı : 126/2986
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 190.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 28/06/2019 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 24/07/2019 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Grup Toplantı Salonu – Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6858 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/05/2019
Recep ÖZYILMAZ
İcra Müdür Yardımcısı-29048
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 22.05.2019