TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

635

T.C.
KÜTAHYA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/14 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, Saray Mahallesi, 19 Ada, 8 Parsel, Kerpiç ev Nolu Bağımsız Bölüm, 161,14 m²,taşınmaz bitişik nizamdadır, 3/A yapı sınıfındadır,kagir sistemde 2 adet 2’şer katlı olarak toplamda 260 m2 inşa edilmiş 55 yaşında binadır. Binanın girişigüney cephe zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Binaların giriş kapısı camekanlı demir doğramadır.binaların zemin katında bina girişi ile bağlantı merdivenive birer adetdaire bulunmaktadır,
Adresi : Saray Mahallesi, 2.Gümüşeşik sokakno: 11 ve 11/B Merkez Kütahya
Yüzölçümü : 161,14 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Taşınmaz bitişik nizam 3 kat yapı adasındakalmaktadır.Sitalanı, çok hassas kullanım alanları ve önemli alan içerisindedir. Kütahya Askeri Havaalanı Mania Planı ile ilgiliyapılaşmalarda maniaplanı kriterlerine uyulacaktır.
Kıymeti : 190.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : –
1. Satış Günü : 29/03/2019 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü : 25/04/2019 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri : KÜTAHYA ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELERİ EK BİNASI 2. SULH HUKUK DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI) – null null / null
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/14 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/01/2019
Ramazan DEMİR
Satış Memuru
126229
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 22.02.2019