TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

437

T.C.
KÜTAHYA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, 157 Ada, 53 Parsel, CEDİT Mahalle/Köy, Avlulu Ahşap Ev nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz 205,88 m2 yüz ölçümüne sahip0 157 ada, 53 numaralı parsel üzerinde taban alanı 145 m2 bitişik nizamda 3/A yapı sınıfında ahşap yığma sistemde zemin + 1 normal katlı olarak inşa edilmiş binadır. Bina yaklaşık 80 yaşındadır. Mevcut İmar palanına göre “konut alanı” içerisinde yer almakta olup yapılaşma koşulları , bitişik nizam, 3 kat Hmax; 9,50 metredir.
Adresi : Kütahya ili merkez Cedit Mahallesi, Kıbrıs Caddesi Domaç Sk. No:17
Yüzölçümü : 205,88 m2
Arsa Payı : Değeri : 205,88 m2x400,00._TL/m2 =82.352,00.-TL
Brüt Alan Değeri : 290,00m2x694,00.-TL /m2-%80 yıpranma: 40.252,00.-TL
Şerefiye 1.396,00.-TL
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 124.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 14/09/2018 günü 10:30 – 10:40 arası
2. Satış Günü : 09/10/2018 günü 10:30 – 10:40 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. Kat Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Alipaşa Mah. A.Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/07/2018
Mümin AYSU
Satış Memuru
74369
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 06.08.2018