T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

492

T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2018/269 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya İli Aslanapa İlçesi Hürriyet Mahallesi
MEVKİİ : Sarıharman
PAFTA NO : –
ADA NO : 239
PARSEL NO : 85
VASFI : Harman Yeri
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.153,36 m2 (Kamulaştırılacak alan : 384,45 m2)
MALİKİNİN ADI VE SOYADI : Huriye Türmen vd.
KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 1.537,80 TL
DURUŞMA GÜNÜ : 19/07/2018 Saat: 11:35
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Aslanapa Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/269 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/06/2018
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 18.06.2018