TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

481

Örnek No: 25*
T.C.
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2018/8 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 23/02/2018
Kıvanç KILIÇ
İcra Müdür Yardımcısı
93808
1.İhale Tarihi : 23/03/2018 günü, saat 10:00 – 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 10/04/2018 günü, saat 10:00 – 10:05 arası.
İhale Yeri : GARAAMBAR EMNİYET OTOPARKI-Fuatpaşa Mah. Fatih Sanayi
Sitesi 42. Sokak No:23 Kütahya
No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
1 60.000,00 1 %1 07DBU52 Plakalı , 2012 Model , VOLKSWAGEN Marka , GOLF 1.6 TDI TRENDLİNE TİPTR Tipli , Rengi Beyaz , Ruhsatı bulunmayan, kontak anahtarı olan 109.393 km de bulunan araç.
(İİK m.114/1, 114/3)
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 09.03.2018