Sosyal Medya ve Dijital Dönüşümün Etkileri Konferansı Gerçekleştirildi

792

Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İmam Hatip Mezunları Topluluğu tarafından, konuşmacı olarak Sosyal Medya Uzmanı Said Ercan‘ın katıldığı Sosyal Medya ve Dijital Dönüşümün Etkileri Konferans gerçekleştirildi. Türkiye’nin yeni dijital dünyaya ayak uydurmasına yönelik kendimizi sosyal medya kullanıma yönelik de geliştirmemiz gerektiğini vurgulayan Said Ercan, “Eskiden bilgi güçtü. Ancak sosyal medya ile bilgiye ulaşmak artık çok güç değil. Artık asıl önemli olan bilgiyi hızlı kullanmaktır. Ne kadar hızlı veri hazırlayıp dolaşıma sokuyorsanız veya dolaşımdaki verilerden ne kadar hızlı şekilde yararlanıp hayatınızda kullanıyorsanız, o kadar başarıyı elde ediyorsanız.” İ.BOZ