3 ayda 20 bin dosya

783

Bağımsız Arabulucular Derneği (BADER) Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Yassıkaya, işçi-işveren davalarının arabuluculuk sistemi üzerinden artık 3 hafta içerisinde sonuçlandığını ifade etti. Yassıkaya, “Bakanlığın istatistiklerine göre, son 3 ay içerisinde 20 bin dosya arabuluculuk sistemi sayesinde çözüme kavuştu” dedi. Yassıkaya, Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde arabuluculuk sistemiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Dursun Yassıkaya, kişinin, iş akdi feshedildiğinde veya itirazın doğduğunda 1 ay içerisinde arabulucuya başvurma zorunluluğu olduğunu belirterek, “Bizim yapmış olduğumuz iş, İş Kanunu’ndaki yapılan değişikliklerle ilgili olarak işçi işveren uyuşmazlıklarındaki itirazların gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacak uygulamalarda süreç yönetiminde dahil olmak. Taraflar bize geldiklerinde kendi iradelerini gizlilik esasına dayalı olarak itirazlarını görüşecekler ve bir sonuca bağlayacaklar. Sonuca bağladıklarında eğer avukatları sürece dahil olursa mahkeme ilamı niteliği kazanacak. Avukatlar sürece dahil olmazsa taraf vekili sıfatıyla Usul Hukuk Mahkemesine müracaat ederek ilam hükmünde belgeyi kazanacaklar. İş akdi feshedildiğinde veya itirazın doğduğu andan itibaren zorunlu olarak 1 ay içerisinde arabulucuya başvurmak zorundalar. 1 Ocak itibariyle bu süreç zorunlu oldu. Adliyeye gitmeden dava yoluna başvurmadan önce iş uyuşmazlıklarıyla ilgili her türlü konu kıdem, ihbar, fazla mesai ve diğer konular arabuluculukla çözümlenecek” diye konuştu. “Hiçbir iş hukuku uyuşmazlığının 4 ayda bitmesi mümkün değil, 2 yıldan önce bitmiyordu” Yassıkaya, konuşmasında “Durum çözümlenmediği takdirde herhangi bir hak kaybına uğramayacak, dava açma hakkı baki olacak. Ama burada hukuk sistemimizde hak temelli anlayıştan tarafların menfaati temelli bir anlayışa evrilmiş olduk ve her iki sistem birlikte uygulanacak. Bu konuda vatandaş isterse avukatıyla gelebilir, isterse bireysel kendisi başvurabilir. Başvuru neticesinde 3 hafta içinde sonuçlandırılmak zorunda. 3 haftanın sonunda 1 haftalık uzatma hakkı var. Bu tutanaklarla ilgili anlaşma belgeleri düzenlendiğinde sadece tarafların anlaştığına dair bir istatistiki veri olmak için Adalet Bakanlığına biz tutanakları göndereceğiz. Onların bir sureti Adalet Bakanlığında olacak, arabuluculuk sürecinde taraflar kendi istedikleri şekilde anlaşabilecekler. Bu hukuki anlamda çatışmadan çok bir uzlaşmaya dayalı ve toplumsal uzlaşı kültürüne de hizmet etmiş olacak. Ortalama bugün bir iş mahkemesi davası açtığınızda kanunda hüküm var ‘4 ay içinde sonuçlandırılması gerekir’ diye ama biz bu süreci arabuluculuk üzerinden 3 hafta içerisinde sonuçlandırmak zorundayız. 3 haftanın sonunda sadece 1 hafta uzatabiliyoruz. Burada şöyle sorunlarla da karşılaşabiliriz, taraflardan birisi uzaklaşmak istemeyebilir. Davet mektubuna cevap vermeyebilir veya mazeretsiz olarak görüşmeleri terk edebilir. Bunun sonucunda görüşmeyi terk etmeyen arabuluculuğun davetini kabul eden anlaşmadan yana olan taraf yargılama safhasında davayı kaybetse dahi her türlü yargılama gideri, vekalet ücreti karşı tarafın üzerine binmiş olacak. Vatandaşın açmış olduğu dava normalde yasa gereği 4 ay içinde bitmek zorunda ama hiçbir iş hukuku uyuşmazlığının 4 ayda bitmesi mümkün değil, 2 yıldan önce bitmiyor. Dolayısıyla bu süreç en fazla 1 ay içerisinde sonuçlanmış olacak” şeklinde konuştu. İHA