ZEKA toplantısı yapıldı

830

Zafer Kalkınma Ajansı’nın (ZEKA)  2017 yılı 9. Yönetim Kurulu toplantısı katılımıyla Kütahya Valisi ve Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir’in başkanlığında Afyonkarahisar’da yapıldı.

Toplantıya, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Uşak Valisi Salim Demir, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Konuşmasına Zafer-İN Operasyonu ile başlayan Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “Zafer-İn Operasyonu yaklaşık 2 yıl önce başlamıştı. Başa rılı bir şekilde uyguladığımız bir Avrupa Birliği Projesi oldu. Bu operasyon kapsamında hem KOBİ’lerimize, hem de kamu çalışanlarına yoğun bir eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi. Yine çok kapsamlı anket ve analizler düzenlendi, yurt dışı çalışma ziyaretleri yapıldı, Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi (BİGEM) kuruldu. Bu proje bölgemiz açısından çok önemliydi. Ümit ediyorum ki bu proje diğer projelerimiz için bir model olur ve daha fazla kaliteli proje üretimi için öncü olur” dedi. Gündem maddeleri hakkında detaylı bilgiler veren Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Malumunuz olduğu üzere 2017 yılı içerisinde mali destek programı ilan etmemiştik. Kalkınma Bakanlığının 08.09.2017 tarihinde göndermiş olduğu yazı ile mali destek programlarına çıkılması uygun bulunmuş ve buna istinaden Genel Sekreterliğimiz bir hazırlık yapmıştır. Biz de ilk gündem maddemizde 2017 yılı mali destek programlarının kapsamını istişare edeceğiz. İnşallah KOBİ’lerimizin ve kurumlarımızın maksimum derecede faydalanabileceği programlar ilan edeceğiz. 2017 yılında özellikle yoğunlaştığımız güdümlü projelerle ilgili olarak belli bir mesafe kat etmiş bulunuyoruz. 3 projemiz için Kalkınma Bakanlığından onay aldık. Bunlarla ilgili süreci başlattık. Bu toplantıda ise yeni güdümlü projeleri istişare edeceğiz ve uygun görülmesi halinde Bakanlık onayına sunacağız. 2018 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe çalışmaları hakkında Genel Sekreterlikçe yapılan hazırlıklar hakkında bilgi alacağız. 2017 yılı Kalkınma Ajanslarının yeniden yapılandırılması ve çalışmalarının revizyonu açısından önemli bir yıl oldu. Bu dönemde yapılan çalışmalara istinaden 2018 yılı çalışma programı oluşturulacak ve sonuç odaklı çalışmalar yapılması zorunlu olacak. Biz de Kurul olarak 2018 yılında neleri daha iyi yapabiliriz diye değerlendireceğiz. Bir sonraki gündem maddemizde Ajansımız tarafından 2017 yılı Ocak – Haziran ayları içerisinde gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendireceğiz. Söz konusu değerlendirmeyi yaparken Ajans birimleri bazında yapılan faaliyetleri de ayrıca görüşeceğiz. Diğer gündem maddemizde; yararlanıcılardan gelen projelere ilişkin talepleri ve projelerle ilgili gelişmeleri ele alacağız. Daha önceki toplantılarda da ifade ettiğimiz üzere mevzuatımızın izin verdiği ölçüde projelerin uygulanmasını kolaylaştırmak adına yararlanıcılarımızdan gelen talepleri olumlu karşılıyor ve bu hususta her zaman yapıcı olmaya azami gayret gösteriyoruz. Bir diğer gündem maddemizde mevcut durumda devam eden 3 adet mali destek programının dönemsel raporlarını değerlendireceğiz. Bu kapsamda, programlara ilişkin varsa sorunları değerlendirip çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Sonraki gündem maddemizde ise iki yönetim kurulu toplantısı arasında Ajansımız tarafından icra edilen önemli faaliyetleri değerlendireceğiz. Son gündem maddesinde ise Temmuz ve Ağustos ayı gelir-gider cetvelini görüşerek Yönetim Kurulu Üyelerimizin dilek ve temennilerini aldıktan sonra toplantımızı bitireceğiz” diye konuştu. Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı’nın konuşmasından ardından gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. S.SEVİNDİR