“Eğitim çalışanlarının sorunlarını çözmeye devam edeceğiz”

148

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Fatih Köse, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi. Köse, burada yaptığı açıklamada eğitim çalışanlarının sorunlarını çözüme kavuşturmak adına çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye’nin en büyük ve yetkili sendikası olarak bugüne kadar eğitim ordusunun birçok meselesini çözüme kavuşturduklarını dile getiren Köse, şunları söyledi: “Yıllardır beklenen ek gösterge düzenlemesi ile tüm çalışanlarımızın ek göstergeleri 600 puan artırıldı. Öğretmenlerimiz 3600 ek göstergeye kavuştu. Emekli ikramiyesi ve maaşlarda kıymetli bir artış sağlanmış oldu. Meslek Kanunu ile 10 yılını dolduran öğretmenlerimizin maaşlarında önemli bir artış sağlanmış oldu. Temel eğitim okullarımıza doğrudan bakanlıktan bütçe gönderilmesi ile ilgili talebimizin gerçekleşmesi ve okul yöneticilerimizin velilerle parasal konularda karşı karşıya gelmemesi yine kıymetli bir adım olmuştur. Nöbet tutan öğretmenlerimize haftalık 3, aylık 12 saat ders ücreti ödenmektedir. Bu gün itibariyle öğretmenlerimiz nöbet görevlileri karşılığı ortalama aylık 500 lira bir kazanç elde etmişlerdir. Çalışanların kazançlarından asgari ücret kadar kısmı vergiden muaf tutulmuştur.”
Sendika olarak basın açıklamalar ve eylemlerle daima çalışanların yararına bir şeyler üretme gayretinde olduklarını da belirten Köse, şöyle devam etti: “Şimdi önümüzde vergi matrahları ile ilgili bir sorun daha var. Kamu görevlilerine 2022 Ocak ayında yüzde 30,5, Temmuz ayında yüzde 41,69 oranında yapılan maaş/ücret artışlarına ve diğer ek desteklere rağmen 2022 ek bütçesinde gelir vergisi dilimlerinde yeterli düzenlemenin yapılmaması ve kamu görevlileri için ödenen harcırah tutarlarının günün şartları karşısında yetersiz kalması, kamu görevlilerinin önemli kayıplar yaşamasına sebebiyet vermekte ve bu kayıplar yıl sonuna doğru daha derinden hissedilmektedir. Kamu görevlilerine ödenen harcırah tutarları en az yeniden değerleme oranında artırılarak günün şartlarına uygun hâle getirilmeli; kamu görevlilerinin gelir vergisi kaynaklı kayıp yaşamaması için toplu sözleşme süreçlerinde de dile getirdiğimiz “Vergide yüzde 15’i aşan kısmın iade edilmesi” teklifimiz uygulamaya konulmalı, gelir vergisi dilimleri adil bir şekilde düzenlenmelidir. Yakın zamanda Öğretmenlik Meslek Kanunu meclisten çıktı. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu kanunun kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere ücret ve ilave derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gibi önemli özlük hakları ihtiva ettiğini, bu yönüyle öğretmenlerimizin bir kısım beklenti ve taleplerini karşıladığını, bu anlamda olumlu bir ilk adım olduğunu dile getirdik. Ancak hemen ardından, kanunun bu hâliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşıdığımız talepleri tümüyle karşılamadığı, ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten yoksun olduğu uyarısını yaptık. Son olarak, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi amacıyla Eğitim-Bir-Sen olarak hazırladığımız kanun taslağı/önerisini Millî Eğitim Bakanlığı’nın, TBMM’nin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun ve kamuoyunun dikkatine sunduk.”
19 Kasım günü kanun kapsamında gerçekleştirilen kariyer basamakları sınavını bakanlığın öğretmenleri eleme değil kazanma ve motivasyonu artırma amacıyla yaptığını, 2023 Ocak 15’ten itibaren uzman öğretmenlerin 2 bin, başöğretmenlerin ise 4 bin lira civarı bir ekonomik iyileşmeyi almış olacaklarını da hatırlatan Köse, bazı sendikaların eylem ve söylemleri ile toplumda farklı algılar oluşturmaya çalıştıklarını, ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Köse, konuşmasının sonunda tüm eğitim çalışanlarının Öğretmenler Gününü tebrik etti.
İLHAN ASLAN