BÜRO MEMUR-SEN ŞUBE BAŞKANI ÇAKIR: SGK ÇALIŞANLARINA İYİLEŞTİRME YAPILSIN

156

Büro Memur-Sen Kütahya Şube Başkanı Bünyamin Çakır, yaptığı açıklamada, ” EYT, 3600 Ek Gösterge ve Sözleşmelilere Kadro düzenlemesiyle SGK’da oluşacak yoğunluk şimdiden öngörülmektedir. Bu iş yükü altında ezilecek olan SGK çalışanlarına iyileştirme yapılması için çağrıda bulunuyoruz.” dedi

Çakır, sendika yöneticileri ve üyelerle birlikte Kütahya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Binası önünde basın açıklaması yaptı.
Bakanlık verilerine göre EYT kapsamına giren 6 milyon civarında vatandaşın başvurusu söz konusu iken toplamda 20 milyonun üzerinde vatandaşın EYT için Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine başvurması beklendiğini belirten Çakır, açıklamasında şunları söyledi: “Bu ve benzeri iş yoğunluklarına rağmen çalışanlar emeğinin karşılığını alamamaktadır” diyen Çakır, açıklamasında şunları söyledi: “Sosyal Güvenlik Kurumu, yurt içinde 86 milyon, yurt dışında ise 6 milyon vatandaşımıza Sosyal Güvenlik hizmeti vermektedir. Bu sayıya 4 milyonun üzerindeki vatansız ve sığınmacı da eklendiğinde toplamda 96 milyon kişi Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet almaktadır. “Beşikten mezara kadar çalışmak” tanımın karşılık bulduğu Sosyal Güvenlik Kurumunda Sigortalı, Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası tescil hizmeti, Sağlık güvencesi ve aktivasyon işlemleri, Emekli, dul ve yetim aylığı ile iş kazası geliri bağlanması, Doğum, askerlik ve yurtdışındaki sürelerin borçlanma işlemleri, Doğum, istirahat ve emzirme ödemeleri, Yurt dışı ilaç temini, tıbbi cihaz temini ve cihazların bakım ve onarım hizmeti, Eczane, medikal ürün işletmeleri ile optisyen ödemeleri, Hastane ve tıp merkezleri ödemeleri ile bu kurumların denetimleri, İşveren tescili, işveren prim borcunun takibi ve tahsili, Kurum alacağı olan, icraya düşmüş borçların takip ve tahsil işlemi, Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında toplumun bilgilendirilmesi ve denetim işlerinin yürütülmesi, Yurt dışındaki Türklerin sigorta ve emeklilik işlemleri kurumun taraf olduğu konularda hukuk hizmeti gibi iş ve işlemler yürütülmektedir. Bu saydığım işler taşra ve merkezde görevli, sadece 27 bin memur eliyle yapılmaktadır.”
Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuat yükünün oldukça ağır olduğunu, bu nedenle kurum çalışanları hükümetlerin ürettiği sosyal politikalardan ve seçim vaatlerinden doğrudan etkilendiğini kaydeden Çakır, açıklamasına şöyle devam etti: “Bu kapsamda; 3600 Ek gösterge düzenlemesi, Sözleşmelilerin kadroya geçişi, EYT düzenlemesi, Yakın zamanda çıkması beklenen prim borç ve alacaklarının yapılandırılması gibi işlemler ile Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının iş yoğunluğu daha da artacaktır. Bakanlık verilerine göre EYT kapsamına giren 6 milyon civarında vatandaşımız söz konusu iken toplamda 20 milyonun üzerinde vatandaşımızın EYT için Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine başvurması beklenmektedir. Bu ve benzeri iş yoğunluklarına rağmen çalışanlar emeğinin karşılığını alamamaktadır. Kurum çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi için; İl Sosyal Sigorta Uzmanı kadro ve statüsü ihdası, Sosyal Güvenlik Tazminatının temini öncelikle yapılmalıdır. Çalışanların emeklerinin karşılığı olan ücreti alabilmesi için EYT ile ilgili yapılacak yasal düzenleme Kanun teklifinin madde metnine İl Sosyal Sigorta Uzmanı kadrosu da eklenmelidir. Bu iş yoğunluğu döneminde, gece gündüz, hafta içi – hafta sonu demeden çalışacak Sosyal Güvenlik Kurumu personeline, ek ödeme oranının 50 puan artırımlı olarak ödenmesi yine ilgili Kanun teklifinin madde metnine eklenmelidir. Ayrıca bilinmelidir ki; 3600 ek gösterge düzenlemesi, bazı hizmet kolları ve çalışanlar ile sınırlı kalmayıp tüm çalışanların ek göstergesini iyileştiren, mevcutta ek göstergesi bulunmayan kamu çalışanlarını sisteme dâhil eden, 3600 ek göstergesi olanların ise ek göstergelerini artıran bir düzenleme haline dönüştürülmelidir. Bu talebimize ilişkin mücadelemiz süreli-süresiz sözleşmeli olarak çalışan personellerin kadroya alınması gerektiği noktasındaki mücadelemizde olduğu gibi talebimiz yerini buluncaya kadar devam edecektir.”
FATMA SEZGİN AYDEMİR