Basılı form, barkod etiketi ve kırtasiye malzemesi satın alınacak

467
Hastanemizde Kullanılmak Üzere Basılı Form, Barkod Etiketi ve Kırtasiye Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SBÜ Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Detaylı Bilgi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/922392/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/basili-form-barkod-etiketi-ve-kirtasiye-malzemesi-satin-alinacaktir