1009
T.C. KÜTAHYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2020/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Kütahya İli, Merkez İlçesi, YILDIRIM BEYAZIT Mahallesi ,1219 Ada, 1 Parsel, 419,00 m2, ARSA vasfındaki taşınmaz satılacaktır.
Taşınmazın yakın çevresinde Akşemseddin Camii, Yusus Emre Camii, park ve bahçeler vardır. Kütahya il merkezine yaklaşık 4,2 km mesafededir. Belediye hizmetlerinden yararlanır. Günlük ihtiyaçlar yakın çevresinden karşılanmaktadır. Genel itibariyle 3-4 katlı apartman tarzı yapılar ve 2-3 katlı müskakil bina tarzı binaların bulunduğu bir bölgede yer almaktadır. Arsa vasfındadır. Kuzey ve batı cepheleri imar yolları ile çevrili olup diğer çepheleri komşu parseller ile sınırlıdır. Taşınmaz geometrik olarak dörtgen şeklindedir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
Adresi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Merkez-KÜTAHYA
Yüzölçümü 419,00 m2
Arsa Payı Tam
İmar Durumu İmar planında bitişik nizam 3 kat yapı adasında kalmaktadır. Kısmen çok hassas kullanım alanları ve önlemli alan (ÖA-2) içerisindedir. Kütahya Askeri Havaalanı Mania Panı ile ilgili yapılaşmalarda mania planı kriterlerine uyulacaktır. Mania kotu: 975-979 m’dir.
Kıymeti 350.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü 02/06/2021 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü 30/06/2021 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : KÜTAHYA ADLİYESİ EK BİNA HUKUK MAHKEMELERİ 2. KAT SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU –
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.