TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

544

Örnek No: 25*
T.C.
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2018/9193 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 06/05/2019
Mine YAMAN
İcra Müdür Yardımcısı-164276
1.İhale Tarihi : 29/05/2019 günü, saat 11:00 – 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 18/06/2019 günü, saat 11:00 – 11:05 arası.
İhale Yeri : Garaambar Yediemin Otoparkı – Fuatpaşa Mah. Fatih Sanayi Sit. 42. Sok. No:23
MERKEZ / KÜTAHYA
No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
1 65.000,00 1 %1 26E1006 Plakalı , 2013 Model , TÜMOSAN Marka , AL1 Tipli , Rengi Kırmızı , 8185 4 WD Kabinli ,aracın temiz
ve çalışır durumda olduğu ,hasar kaydı bulunmadığı belirtilen traktör
(İİK m.114/1, 114/3)
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 20.05.2019