GRTC’nin Yerlilik ve Millilik projesi, Bursa Çalıştayı ile devam etti

564

Düşünce kuruluşu GRTC-Küresel Araştırma ve Düşünce Merkezi İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce desteklenen ‘Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik’ projesinde Türk Stratejik Kültür Havzaları’nın ele alındığı Çalıştayı’nı, Bursa Kırcı Otel de düzenledi.

GRTC Başkanı Mustafa Önsay, çalıştayın açılış konuşmasında şunları söyledi: “Bu projenin temel amaçlarından biri Türkiye’nin yapısı, siyasi ve kültürel yönelişlerinin tarihsel ve kuramsal arka planı dikkate alınarak Müslüman Türk kimliğinin yeniden tahlil, tenkit ve yeniden inşasına katkılar sunmaktır.Projenin ikinci amacı yerlilik, millilik, Anadolu İrfanı ve Gönül coğrafyası gibi ifadelerin kapsamını belirleyerek, yeniden tanımlayarak bir kavram inşası denemesi yapmaktır.Projemizin üçüncü amacı ise tarihsel Türk Kültür havzalarıyla Anadolu merkez havzası arasında ilişkinin geliştirilmesi bağlamında uygulanabilecek stratejilere dair tekliflerin sunulması, gerekli bir yeni dil ve söylemin oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Projemizin bir diğer amacı ise siyasal kültür, stratejik kültür, siyasal sistem kavramlarının birbirleri ile olan ilişkilerini tespit etmektir.İlkini İzmir’de düzenlediğimiz çalıştaylar dizimizin Bursa durağında 3 gün sürecek yoğun programımızın hazırlanmasında ve koordine edilmesinde büyük emeği olan Doç. Dr Süleyman Elik’e ve Cihan Gündüz’e teşekkür etmek isterim. Programımız teşrif eden siz çok değerli hocalarıma ve Bursa Milletvekilimiz Osman Mesten beye de katılımınızdan ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.”

Çalıştay da Prof.Dr. Ali Yaşar Sarıbay, Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Prof. Dr. Haluk Alkan, Prof. Dr. Bilal Kemikli M.Muharrem Tüfekçi, Doç. Dr. Süleyman Elik, Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli, Doç. Dr. Zişan Furat, Prof. Dr. Talip Küçükcan, Prof. Dr. Nuri Tınaz, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Bader Mustafa, Mustafa Efe, Dr. Fatih Bayram, Dr. Safa Uslu, Sami Uslu, Dr. Osman Bayraktar, Kamil Eşfak Berki, Yasin Doğru, Doç. Dr. Bedri Mermutlu, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Prof. Dr. Giray Saynur Derman, Prof. Dr. Ali Temizel, Sadık Müfit Bilge, Dr. Serkan Keçeci , Dr. Özlem Yücel tebliğleri ile yer aldılar.

Tebliğler müzakereciler tarafından tartışıldı. Çalıştay proje kapsamında kitaplaştırılarak Türkiye’nin istifadesine sunulacak. İHA