T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

761

İLAN
T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2018/605 Esas 05/12/2018
TMK’nın 588 maddesinde belirtilen “10 yıllık süre dolması” nedeniyle aşağıda adı geçen tapu malikleri hakkında davacı Hazine tarafından gaiplik kararı verilmesi istenmiş olup;
Kütahya İli Merkez Hamidiye Mahallesi 791 ada, 2 parsel malikleri Murat oğlu Süleyman, Murat oğlu Ali ve Vehbi oğlu Hüsnü hakkında bilgisi bulunan kişiler ve hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin mahkememize ilk ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde bilgi vermeleri, aksi taktirde adı geçenlerin gaipliğine karar verileceği, malvarlıklarının devlete geçeceği ilan olunur.
Kayip 103106 Hakim 41061
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 19.12.2018