T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

729

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2018/314 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Merkez İlçesi Alayunt Mah.
Ada Parsel Kamulaştırma Alanı m2 Taşınmaz m2 irtifak hakkı m2 Teklif edilen İrtifak bedeli
3232 72 0 m2 1064,75 m2 36,19 m2 89,81 TL
MEVKİİ : KAFİR YOKUŞU
VASFI : TARLA
MALİKN ADI VE SOYADI
DAVALILAR : 1 – ADEM ÇETİN – 15416589650 – 2 – AHMET TURAN ÇETİN – 21539386366 – 3 – ALİ ÇETİN – 15428589204 – 4 – AYŞE CÜCE OYANKAYA – 11525719360 – 5 – AYŞE ÇATAL – 17267528536 – 6 – DİLEÇ ÇETİN – 15380590898 – 7 – ESRA ÇETİN – 15374591016 – 8 – GÜLSÜM YILDIRIM – 54799283502 – 9 – HALİL İBRAHİM CÜCE – 11537718924 – 10 – HALİL İBRAHİM CÜCE – 11519719598 – 11 – HATİCE CÜCE – 11528719206 – 12 – HAVA AZİZOĞLU – 10499753592 – 13 – NERMİN ŞAHİN – 43798643240 – 14 – NESRİN ÇETİN – 15398590224 – 15 – NİMETİ DEMİR – 14894607054 – 16 – SEMRA GÜNGÖR – 19433455790 – 17 – SEVAL SARIKAYA – 11522719424 – 18 – UMAHAN KAYMAZ – 48391491076 – 19 – YUSUF ÇETİN – 50164432230 – 20 – ZEKİYE AKGÜN – 21590384158
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTİRK İLETİM AŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Davacı TÜRKİYE ELEKTİRK İLETİM AŞ vekili tarafından yukarıda esas nosu yazılı dava dosyasında malik sütununda ismi yazılı kişi hakkında açılan KAMULAŞTIRMA (İRTİFAK HAKKI) BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASININ verilen ara kararı gereğince; YUKARIDA KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLA İLGİLİ BİLGİLER SUNULMUŞ OLUP;
1) 2942 sk. 14.m. gereğince mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren 30 gün içinde KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ve TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ.ne HUSUMET YÖNELTİLEREK idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açmaları,
2) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ adına irtifak hakkı tescil edileceği,
3) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına TC Vakıfbank Kütahya Şubesine yatırılacağı,
4) Konuya ve taşınmazı malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerini, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği,
5) Duruşma gününün 17/01/2019 günü saat 11.45 den itibaren yapılacağı, aksi takdirde duruşma ce kamulaştırma işlemlerinin yokluklarında yürütüleceği 2942 sk. Değişik 10.m. gereğince
TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 19/11/2018
Hakim 174682
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 11.12.2018