Hastanede Onkolojik Cerrahi Konseyi kuruldu

383

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser hastalarına büyük kolaylık sağlamak amacıyla Onkolojik Cerrahi Konseyi kurulduğu bildirildi.Onkolojik Cerrahi Konseyi hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Faik Yaylak, kanserin ülkemizde ölümlere neden olan en önemli hastalık olduğunu, ancak erken evre yakalandığında tedavisinin mümkün olduğunu ifade etti.
Yaylak, “Kanser tedavisinde hiç bir vaka basit ve sıradan değildir. Bu nedenle kanserin tanı ve tedavisi multidisipliner yaklaşımla yapılması gerekmektedir. Disiplinler arası olarak da adlandıracağımız multidisipliner çalışmanın amacı; kanserli hastalara en uygun ve en gelişmiş tedaviyi sunabilmektir. Hastalığın tedavisi için farklı disiplinlerden birçok doktorun ikinci görüşü ve bilimsel fikirleri çok faydalıdır. Hastanemizde kurulan “Onkolojik Cerrahi Konseyinin” hastaların gerek doğru tanıya, gerekse etkili tedaviye ulaşmaları için bir araç olarak hastaların hizmetine sunulmaktadır” dedi.
Konsey sayesinde, bir hastanın durumunun Konseyde tartışılması o hastanın tedavisi açısından çok faydalı olduğuna dikkat çeken Yaylak, ”Patoloji, manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri ile uygulanan tedaviler farklı disiplinlerden katılan tüm doktorlar tarafından yeniden gözden geçirilir ve aynı anda doktorlar yapılması gerekenler konusunda fikirlerini belirtirler. Bu durum hastalar için güvenlik hissi sağlarken; doktorlar da hastalarına alabilecekleri en iyi tedaviyi uygulama imkanı yakalar. Ayrıca hastalarımızın konforu açısından da faydalı olacak olan konsey hastalarımızın tek tek doktor dolaşmasını engelleyerek, farklı illere gitmesi olayını da ortadan kaldırmış olacaktır” diye konuştu.İHA