537

T.C.
KÜTAHYA
1. İCRA DAİRESİ
2018/1889 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapuda Lala Hüseyin Pşa mah.2516 ada 4 parsel 147 m2 yüzölçümlü 3 katlı betonarme konut ve arsası niteliğinde olup 1. kat bağımsız bölüm numarası 2 olan mesken Ayşe Altınel adına tam oranında hisseli 106/311 oranında arsa paylıdır.Açık adresi Fuat paşa mah.Kepek sok.Dış kapı No:7/1 birinci kat iç kapı no:2 dir.Taşınmaz imar planında bitişik nizam 3 kat yapı adasında kalmaktadır.Önemli alan (ÖA-1) içerisindedir.Kütahya askeri hava alanı mania kotu kriterlerine uyulacaktır.Mania kotu:981-983 mdir.6306 sayılı kanun kapsamında riskli alanda kalmaktadır.Taşınmazda 2 oda 1 salon 1 mutfak 1 banyo ve 1 tuvalet bulunmakta olup alanı yaklaşık 91,00 m2dir.Taşınmazda pencereler pvc doğramadır.Daire giriş kapısı çeliktir.Yerler odalarda laminant kaplı ıslak hacimler seramiktir.Duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır.Daire iç kapıları Amerikan pres kapıdır.Bina 3B yapı sınıfında kombili doğalgazlı ısınma sistemiyle ısınmaktadır.Taşınmaz ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Taşınmazın bulunduğu aprtman asansörsüz ve dış cephe yalıtımı yapılmıştır.Taşınmaz 3 seneliktir.Kütahya çarşı merkeze 3,5 km uzaklıktadır.Taşınmaz genel anlamda yeni ve bakımldır.Taşınmazın değeri:120.000,00 TLdir.
Adresi : Fuat paşa mah.Kepek sok.Dış kapı No:7/1 birinci kat iç kapı no:2 Kütahya
Yüzölçümü : 91,00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Bitişik nizam 3 kat yapı adasında kalmaktadır.Önemli alan (ÖA-1) içerisindedir
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 26/12/2018 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü : 22/01/2019 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. Kat Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Alipaşa Mah. A.Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1889 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/11/2018
Mine YAMAN
İcra Müdür Yardımcısı
164276
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 23.11.2018