DÜZELTME İLANI

445

KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2018/14 TLMT.
DÜZELTME İLANI
Müdürlüğümüzün 2018/14 talimat sayılı dosyasında Taşınmazın 1. İhalesi 28.09.2018 tarih ve 2. İhalesi 26.10.2018 tarihlerinde11:10-11:15 saatleri arasında yapılmasına karar verilerek bu husus Hisar Günlük Siyasi Gazetenin 7. Sayfasında ilan edilmiştir.
Her ne kadar belirtilen ilanda KDV oranı % 18 olarak belirtilmiş ise de kıymeti: 360.000,00 TL KDV oranı % 8 Bakanlar Kurulunun 14/05/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı kararıyla 31/10/2018 tarihinde dahil kararınca 150 m2’den büyük alan ve işyerleri içinde 31/10/2018 tarihine kadar KDV yüzde 8’dir. Bu tarihten sonra taşınmazın satışının kesinleşmesi halinde KDV % 18 olacaktır.
Rabia YÜKSEL
İcra Müdürü Yard.132580
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 20.09.2018