KAMULAŞTIRMA İLANI

488

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:2018/229 ESAS
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Merkez İlçesi Alayunt Mah.
Ada Parsel Hisse Taşınmasın m2 İrtifak Hakkı m2 Teklif edilen İrtifak Bedeli
3282 122 ¼’er 5646,3 m2 1348,39 m2 5,990,90 TL
MEVKİİ : DÜDENBAŞI
VASFI : TARLA
MALİKİN ADI VE SAYADI : 1- ARZU KÖSE 2- CEM KÖSE 3- MEDENİ CENK KÖSE 4- NEDRET CEREN KÖSE
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTİRK İLETİŞİM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM AŞ vekili tarafından yukarıda esas nosu yazılan dava dosyasında malik sütununda ismi yazılı kişi hakkında açılan KAMULAŞTIRMA (İRTİFAK HAKKI) BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASININ verilen ara kararı gereğince: YUKARIDA KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLA İLGİLİ BİLGİLER SUNULMUŞ OLUP;
1) 2942 sk. 14. M. Gereğince mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren 30 gün içinde KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ve TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM AŞ. ne HUSUMET YÖNELTİLEREK idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açmaları,
2) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM AŞ. adına irtifak hakkı tescil edileceği,
3) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına TC Vakıfbank Kütahya Şubesine yatırılacağı,
4) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün için mahkememize bildirmeleri gerektiği,
5) Duruşma gününün 23/10/2018 günü saat 11.05’den itibaren yapılacağı, aksi taktirde duruşma ve kamulaştırma işlemlerinin yokluklarında yürütüleceği 2942 sk. Değişik 10. M. Gereğince TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 09/08/2018
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 18.09.2018