İLAN T.C. KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

520

İLAN
T.C. KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2015/122 Esas
Malatya ili, Darende ilçesi, Mehmet Paşa mah/köy Cilt 11, Hane No:10’da nüfusa kayıtlı 01/03/1959 doğumlu 20/01/2015 tarihinde vefat eden müteveffa Bekir Büyükkıdık’ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK’nun 612.nci maddesi gereğince terekenin iflas hükemlerine göre tasfiyesine ve re’sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,
Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK’nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 20.07.2018