İLAN

532

T.C. KÜTAHYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2013/74 Esas Tereke
KÜTAHYA ili, MERKEZ ilçesi, MEYDAN Mahallesi 19 Cilt, 608 Aile sıra no 1 sırada nüfusa kayıtlı 20/07/1965 doğumlu 08/07/2013 tarihinde vefat eden müteveffa SEFA ÜLGER’nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedilmiş olup, mirası yasal mirasçılarının tümü reddedilmiş olup terekesinin tasfiyesi istenişmiş olmakla;
Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içerisinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanunun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK’nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 04.05.2018
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 16.05.2018