TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

510

T.C.
KÜTAHYA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2015/29 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, 101 Ada, 770 Parsel, Aydoğdu Mahalle/Köy, BAHÇE Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz hali hazırda bahçe tarımı yapılabilecek sulu tarım yapılan bühçe arazisi niteliğindedir. Taşınmazın genel konumunun yüksk rakımlı ve dalgalı bir profile sahip olsada bahçe tarımını engelleyici bir unsur değildir. Özel konumunda ise ortalama % 2-4 eğim bulunmaktadır. Taprak yapısı olarak killi-tın bünyeli geçirgen ve su tutma kapasitesi yüksektir organik maddece zenegin Tuzluluk ve alkalilik sorunu bulunmayan orta derin profilli bir yapıya sahiptir.Taşınmaz üzerinde her hangi bir üzür ekili olmadığı ancak 7 adet elme ağacının bulundğu bu ağaçlarında bakımsız olduğu, bu nedenle ekonamik olarak değerlendirilmediği tespit edildiği, bölgede taze fasulye, biber, domates gibi ürünler yetiştilebilmektedir.
Adresi : Kütahya merkez Aydoğdu köyü Kulaksız Mevkii 101 ada, 770 parsel,
Yüzölçümü : 2.320,38 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Belediye alan sınırları içinde, Mahalle yerleşik alanı dışında kalmakta-
dır. Tazınmazın bulunduğu alanda nazım ve uyguluma imar planı
bulunmamaktadır.
Kıymeti : 24.459,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 27/04/2018 günü 10:20 – 10:30 arası
2. Satış Günü : 24/05/2018 günü 10:20 – 10:30 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. Kat Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Alipaşa Mah. A.Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/29 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/03/2018
Mümin AYSU
Satış Memuru
74369
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 26.03.2018