TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

586

T.C.
KÜTAHYA
1. İCRA DAİRESİ
2016/2754 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, 127 Ada, 95 Parsel, KIRANŞEYH Mahalle/Köy, Köy İçi Mevkii. Taşınmaz tapuda Kıranşeyh Köyü, 127 ada, 95 parselde 917,62 m2 yüzölçümlü bahçeli kargir ev niteliğinde olup borçlu adına tam oranında hisselidir.Taşınmaz üzerinde 2 katlı kullanılmayan harabe bina bulunmaktadır.Zemin katı depo olarak kullanılmakta yaklaşık 110,00 m2’dir.Üst katı mesken olarak kullanılmakta yaklaşık 110,00 m2’dir.Taşınmaz toplamda 220,00 m2’dir.Taşınmaz ahşap kerpiç ev olarak yapılmıştır.Pencereler ahşap doğramadır.Daire giriş kapısı ahşap kapıdır.Duvarların bir kısmı taş duvar bir kısmı kerpiçtir.Yerler odalarda tahta kaplıdır.Taşınmaz 3A yapı sınıfında sobalı olup, ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır.Taşınmaz yaklaşık 35 seneliktir.Taşınmazın bahçesinde birkaç adet meyve ve kavak ağacı bulunmaktadır.Bahçe duvarı bulunmamaktadır.Taşınmaz Kütahya çarşı merkezine yaklaşık 45 km mesafededir.Genel anlamda eski, bakımsız olup konum olarak Kütahya merkezine uzaktır.
Adresi : Kıranşeyh Köyü Dış Kapı No:123Merkez / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 917,62 m2
Kıymeti : 39.176,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : T.Halk Bankası lehine ipotek.
1. Satış Günü : 15/02/2018 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü : 13/03/2018 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, 101 Ada, 751 Parsel, KIRANŞEYH Mahalle/Köy, İncebel Mevkii Mevkii, Arazi kumlu tınlı orta derin profilde toprak yapısına sahiptir.Sulu tarım arazisi vasfındadır.Yüzölçümü 21.088,37 m2 olup borçlu adına tam hisselidir.Arazi eğimi %4-5’dir.Hali hazırda bahçe şeklinde düzenlenmiş olup üzerinde ortalama 4 yaşlarında 100 adet kiraz, 3 adet kayısı ,1 adet elma bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 21.088,37 m2
Kıymeti : 78.865,11 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : T.Halk Bankası lehine ipotek.
1. Satış Günü : 15/02/2018 günü 14:15 – 14:20 arası
2. Satış Günü : 13/03/2018 günü 14:15 – 14:20 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, 125 Ada, 7 Parsel, KIRANŞEYH Mahalle/Köy, Mezarlık Arkası Mevkii Mevkii, Arazi kumlu tınlı orta derin profilde toprak yapısına sahiptir.Sulu tarım arazisi vasfındadır.Yüzölçümü 7.121,88 m2 olup borçlu adına tam hisselidir.Hali hazırda boş olup üzerinde başka unsur bulunmamaktadır.Arazi eğimi %3-4’tür.
Yüzölçümü : 7.121,88 m2
Kıymeti : 21.365,64 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : T.Halk Bankası lehine ipotek.
1. Satış Günü : 15/02/2018 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü : 13/03/2018 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, 101 Ada, 729 Parsel, KIRANŞEYH Mahalle/Köy, İncebel Mevkii Mevkii, Arazi kumlu tınlı orta derin profilde toprak yapısına sahiptir.Kuru tarım arazisi vasfındadır.Yüzölçümü 1.583,52 m2 olup borçlu adına tam hisselidir.Hali hazırda boş olup üzerinde başka unsur bulunmamaktadır.Arazi eğimi %5-6’dır.
Yüzölçümü : 1.583,52 m2
Kıymeti : 2.375,28 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : T.Halk Bankası lehine ipotekli.
1. Satış Günü : 15/02/2018 günü 14:45 – 14:50 arası
2. Satış Günü : 13/03/2018 günü 14:45 – 14:50 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2754 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/12/2017
Fatoş Meltem ÖZTÜRK
İcra Müdür Yardımcısı
120385
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 15.01.2018