Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Kütahya’da temsilcilik açtı

468

Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği’nin Kütahya’daki İl Temsilciliği görevine Sevil Sülün getirildi.

Sevil Sülün, derneğin amacının seminerler, kurslar, konferanslar, bilimsel toplantılar, sergiler ve geziler düzenleyerek kurum ve kuruluşlara destek vermek olduğunu dile getirdi. Ailenin toplumun özü olduğunu ifade eden Sülün, “Derneğimiz, Aile İçi İletişim ve Toplumsal sorunlar konusunda kamuoyunu aydınlatmak, rehber olmak ve bu konularda ulusal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak, seminerler, kurslar, konferanslar, bilimsel toplantılar, sergiler ve geziler düzenlemek, sivil toplum faaliyetlerinin güçlendirilmesini sağlamak, kurum ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur. Birçok sorunun temelinde de aile içi iletişim eksikliği vardır. Başta teknoloji olmak üzere, şiddet, yeterince birbirini dinlememek, sevgi eksikliği, erken evlilikler, gibi içimizi acıtan nedenleri sıralayabiliriz. Toplumsal sorunlarımız malum başta işsizlik, trafik, çevre kirliliği, doğanın korunması, üretimsizlik, israf, madde bağımlılığı. Aile Toplumun Özüdür.Onu tahribe yönelen her şey, toplumun tahribine yönelmiş demektir. Evet, Birçok sorunun temelinde de aile içi iletişim eksikliği vardır” dedi. Aile en büyük sıkıntının iletişimsizlik olduğunu belirten Sevil Sülün, “Başta teknoloji olmak üzere, şiddet, yeterince birbirini dinlememek, sevgi eksikliği, erken evlilikler, gibi içimizi acıtan nedenleri sıralayabiliriz. Toplumsal sorunlarımız malum başta işsizlik, trafik, çevre kirliliği, doğanın korunması, üretimsizlik, israf, madde bağımlılığı gibi toplumsal sorunlarla inşallah ürettiğimiz projelerle, ortak çözümleri hayata geçirerek, dernek olarak sizlerin de varlığıyla damla damla derya olacağımızı düşünüyorum. Aile bireyleri arasında dayanışma, işbirliği ve fedakarlık da toplumun diğer alanlarına yansır. Anne bir ailenin tüm sorumluluğunu ve yükünü üzerine alan kişidir. Ailede babanın görevi ve sorumlulukları da çok büyüktür. Baba ailenin koruyup gözetenidir. Çocuklar ise ailenin vazgeçilmez parçalarıdır. Kısacası aile milletin temelidir. Sağlıklı bir toplumun var olması için, aile bütünlüğünün korunması ve desteklenmesi gerekir” ifadelerini kullandı. İHA