Vali Nayir’den “Dünya İnsan Hakları Günü” Mesajı

764

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nin 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesi nedeniyle, Birleşmiş Milletler Örgütü’ne üye ülkeler, 10 Aralık tarihini içine alan haftayı İnsan Haklan Haftası olarak kutlamaktadır. Hafta boyunca kişi hakları tanıtılmakta, insanca yaşamanın önemi anlatılmakta ve insan sevgisinin herkese aşılanması için çaba sarf edilmektedir. İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Türkiye, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi olarak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilk onaylayan ülkeler arasında yer almış ve insan hakları konusundaki önemli sözleşmelerin büyük bölümüne taraf olmuştur. Demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için vazgeçilmez unsurlardan biri olan insan haklarının korunması amacıyla da son yıllarda önemli adımlar atılmıştır, atılmaya da devam edilmektedir. Valilik olarak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem vermekteyiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkân tanıyacak ortamı oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. En yüksek evrensel değerlerden olan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda herkesin ve her kurumun üzerine düşen görevleri yapması gerekmektedir. Bu gün vesileyle, her alanda insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle, “Dünya İnsan Hakları Günü”nü tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum.” İ.BOZ