T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2016/5365 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

790

T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2016/5365 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Söz konusu taşınmaztapuda Okçu Mahallesi 3735 ada 2 parsel 651,04 m² yüz ölçümlü bodrumu bulunan beş katlı on daireli bahçeli kagir apartman niteliğinde olup J Blok üçüncü kat bağımsız bölüm numarası 7 olan mesken borçlu adına tam oranında hisseli 1/10 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Evliya ÇelebiMahallesi Deprem Konutları -1 Sokak J Blok No:2,1. Katİç kapı no: 7 dir. Taşınmaz imar planında blok nizam 5 kat olan yapı adasında kalmaktadır. Taşınmazda 2 oda 1 salon,1 mutfak,1 banyo 1 tuvalet bulunmakta olup yaklaşık net alanı 60 m²’dir. Pencereler pvc doğramadır. Daire giriş kapısı ahşap kapıdır. Duvarlar sıva üzeri plastik boyadır. Bina 3Byapı sınıfında doğal gazlı kombili ısınma sistemiyle ısınmakta olup, ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Taşınmaz yaklaşık yaklaşık 29 seneliktir. Taşınmazın bulunduğu apartman asansörsüz olup dış cephe yalıtımı yapılmıştır. Taşınmaz çarşı merkezine yaklaşık 3,4 km mesafededir. Kıymeti : 80.000,00 TL KDV Oranı : %1 1. Satış Günü : 27/12/2017 günü 11:06 – 11:10 arası 2. Satış Günü : 25/01/2018 günü 11:06 – 11:10 arası Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA ——————————————————————————————————— Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/5365 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2017 KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 25/011/2017