T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2017/605 Esas

775

T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2017/605 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kütahya Lala Hüseyin Paşa Mahallesi MEVKİİ :- PAFTA NO : – ADA NO : 404 PARSEL NO : 63 VASFI : Avlulu Kerpiç Ev YÜZÖLÇÜMÜ : 684,33 m2 MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet KAÇANER KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 57.737,92-TL DURUŞMA GÜNÜ : 20/12/2017 Saat : 10:55 KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Kütahya Belediye Başkanlığı KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/605 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 24.11.2017