Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi’nin İkincisi Kütahya’da

778

Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi’nin ikincisi DPÜ tarafından Kütahya’da 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde düzenleniyor.

Birincisini Aksaray Üniversitesi’nin 2015 yılında düzenlediği kongre fikir tarihi üzerine çalışan yüzün üzerindeki akademisyen ve araştırmacıyı bir araya getirmeyi planlamaktadır. Açılış konuşmasını Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Mustafa Çalık’ın yapacağı kongrenin on dokuz ayrı oturumda sunulması beklenen yaklaşık seksen bildiri ile tamamlanması beklenmektedir. İlki “Teşekkül Devrinden 18. Yüzyıla” başlığıyla düzenlenmiş olan kongrenin ikincisinin kapsamı “18. Yüzyıldan Günümüze Türk İslam Siyasi Düşüncesi” olarak belirlenmiştir. Türk İslam fikriyatının modern zamanlardan itibaren devlet, siyaset, yönetim konularında yaşadığı dönüşüm, etkileşim, kaygı ve sancılar üzerine birçok bildirinin sunulacağı kongre; küresel, bölgesel ve ulusal bazda içinden çıkılmaz hale gelen ve gitgide daha da kaotik hale gelen dünyamızın tarihi, fikri, siyasi ve içtimai ezberlerinin sorgulanması ve tartışılması gereği üzerine düşündürmeyi teklif etmektedir. Danışma Kurulu’ndan Bilim Kurulu’na Türk İslam fikriyatı üzerine çalışan İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Fatih M. Şeker, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Sönmez Kutlu ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Prof. Dr. Ayhan Bıçak gibi alanının saygın isimlerinden oluşan II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi’nin düzenleme kurulunda Dumlupınar ve Aksaray Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Özgür Önder, Doç. Dr. Mehmet Akıncı, Yrd. Doç. Dr. Murat Yaman ve Arş. Grv. Gökçe Nur Şafak yer almıştır. Başarılı geçmesi beklenen kongrenin bildirilerinin ilkinde olduğu gibi kitap olarak yayımlanması beklenmektedir. S.SEVİNDİR