T.C. KÜTAHYA 1. İCRA DAİRESİ 2010/808 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

859

T.C. KÜTAHYA 1. İCRA DAİRESİ 2010/808 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, 3779 Ada No, 22 Parsel No, GÖVEÇCİ MAHALLESİ/KÖYİÇİ MEVKİİ Mahalle/Mevkii. Taşınmaz daha önceden Kütahya ili, Merkez ilçesi, Göveçci Köyü 3 pafta, 1673 parselde kayıtlı iken; taşınmazın ada ve parsel numaraları değişmiş olup yeni numarası Kütahya ili, Merkez ilçesi, Göveçci Köyü 3779 Ada, 22 parsel olmakla tapuda 1.264,27 m2 yüzölçümlü, ahır ve bahçe niteliğinde olup iki borçlu adına 1/2’şer oranında hisselidir. Taşınmaz imar planında belediye sınırları dahilinde mahalle yerleşik alanı içerisinde imar plansız alanlarda kalmaktadır.Taşınmaz üzerinde 2 adet tek katlı ahır, 1 adet tek katlı sucuk imalathanesi, 1 adet fırın ve üzerinde ev, 1 adet kasap dükkanı ve üzerinde ev olup yaklaşık 600 m2’dir.Taşınmazda sucuk imalathanesi ve kasap dükkanında pencereler pvc doğrama, fırın ve ahırda ahşap doğrama olup duvarlar sıva üzeri plastik boyadır.Binalar 2B yapı sınıfında ahşap olup soba ile ısınmakta, ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Adresi : Güveçci Mah. 1. Güveçci Sokak Dış Kapı No:2, 4, 4A, 6 (Taşınmazın 4 adet kapı numarası bulunmaktadır.) Yüzölçümü : 1.264,27 m2 Kıymeti : 145.285,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü : 16/11/2017 günü 11:20 – 11:25 arası 2. Satış Günü : 12/12/2017 günü 11:20 – 11:25 arası Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA ——————————————————————————————————— Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/808 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/09/2017 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.