Maden Sahaları tabiata yeniden kazandırılıyor

1675

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından “Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planı” çerçevesinde maden sahaları rehabilite edilerek yeniden güzel bir görünüme kavuşturuyor.

Maden sahalarının madencilik faaliyetleri sonunda kötü görünümünü ortadan kaldırmak ve çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için izin süresi bitiminde ağaçlandırma çalışmaları yapan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bozulan alanları ıslah ederek tabiata yeniden kazandırıyor. Eylem planı çerçevesinde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Tavşanlı Orman işletme Müdürlüğü Tunçbilek Şefliğinde 2017 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından işletilen eski maden sahası rehabilite ediliyor. Bölge Müdürü Adnan Kayım, “Orman Genel Müdürlüğümüzün maden sahalarının rehabilitasyonu için başlattığı çalışmalarla maden sahalarını izin süresi bitiminde rehabilite ediyoruz. T.K.İ. Genel Müdürlüğüne ait 4364 nolu ruhsat sahasında maden sahaları rehabilitasyon programı kapsamında 34 Ha. ve 29 Ha olmak üzere toplamda 63 Ha. sahada arazi hazırlığı çalışmalarımızı tamamladık. Sonbahar dikimlerimiz ile birlikte tamamlama dikimleri de dahil olmak üzere sahaya toplam 106.500 adet lavanta, badem, karaçam ve akasya türlerinden oluşan fidanlarımızı dikerek, ağaçlandırma çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yaptığımız ağaçlandırma çalışması ile doğal dokuya verilen zararı mümkün olduğunca azaltmaya çalışacağız” dedi. Maden Sahaları Rehabilitasyon Programı kapsamında T.K.İ Genel Müdürlüğü’ne ait 4364 Nolu Ruhsat Sahasında bugüne kadar yapılan çalışmalar ile 2008 yılında 125 Ha alan ağaçlandırılmış, 2013 yılında 100 Ha alanda Hamitabat Ağaçlandırması yapılmış ve 2016 yılında 30 Ha Alanda Lavanta Bal Ormanı kurulmuştur.