T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2016/346 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

876

T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2016/346 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Lala Hüseyin Paşa Mah. 211 ada 93 parsel sayılı bodrum zemin katı bulunan dört katlı bahçeli kargir apartman niteliğinde olup 385,89 m2 yüzölçümlü 2. kat bağımsız bölüm numarası 4 olan mesken borçlu adına tam hisseli 4/20 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Lala Hüseyin Paşa Mah. Kıbrıs Cad. No:84’dür. Taşınmaz imar planında bitişik nizam 6 kat, ticaret (T2) yapı adasında kalmakta, etkilenme geçiş alanı içerisindedir. 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 tuvalet ve 1 banyo bulunmakta olup toplam alanı yaklaşık 100 m2 dir. Pencereler pvc doğrama, daire giriş kapısı çelik kapıdır. Taşınmaz 3B yapı grubunda doğal gaz kombili ısınma sistemiyle ısınmakta olup ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yaklaşık 35 senelik olup bulunduğu apartman asansörsüz ve dış cephe yalıtımı yapılmıştır. Kıymeti : 120.000,00 TL KDV Oranı : %1 1. Satış Günü : 22/08/2017 günü 10:00 – 10:05 arası 2. Satış Günü : 19/09/2017 günü 10:00 – 10:05 arası Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/346 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/07/2017 KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 14/07/2017 (4×20)