T.C. KÜTAHYA 1. İCRA DAİRESİ 2016/2439 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

958

T.C.
KÜTAHYA
1. İCRA DAİRESİ
2016/2439 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, 32 Ada No, 3 Parsel No, SİNER MAHALLESİ Mahalle/Mevkii, 34 Bağımsız Bölüm. Taşınmaz tapuda Siner Mahallesi 32 Ada, 3 Parsel 985,33 m2 yüzölçümlü beş katlı betonarme konut ve arsası niteliğinde olup üçüncü kat bağımsız bölüm numarası 34 olan mesken tam oranında hisseli, 28/986 oranında arsa paylıdır.Taşınmazda 2 oda, 1 oda içinde mutfak nişi, 1 banyo ve 1 adet balkon bulunmaktadır.Taşınmazın alanı yaklaşık 37,50 m2’dir.Pencereler pvc doğramadır, daire giriş kapısı çelik kapıdır, duvarlar alçı sıva üzerine plastik boyadır.Yerler odalarda laminant kaplı, ıslak hacimler seramiktir.Bina 3B yapı sınıfında kombili doğalgaz ısınma sistemiyle ısınmaktadır.Yaklaşık 5 seneliktir, çarşı merkezine 5,5 km mesafededir.Taşınmaz genel anlamda yeni ve bakımlıdır.
Adresi : Dumlupınar Mahallesi Zafer Caddesi Dış Kapı No:11, 3.Kat, İç Kapı No:34 Merkez / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 985,33 m2
Arsa Payı : 28/986
İmar Durumu : İmar planında 3m ön bahçeli, 3m yan bahçeli ayrık nizam, 4 kat TAKS:0,35, KAKS:1,40 olan yapı adasındadır.Çok hassas kullanım alanı içerisindedir.Askeri havaalanı mania planına kriterlerine uyulacaktır. Mania kotu:1004-1006 m’dir.
Kıymeti : 74.567,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/06/2017 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 18/07/2017 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
———————————————————————————————————————————
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2439 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/04/2017
120385 (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 17-05-2017