İLAN KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

1040

İLAN KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN 1- İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan. aşağıda, cinsi, modeli ve muhammen bedeli belirtilen araçlar ve iş makineleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif (Anırma) Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Sıra No       Aracın Cinsi Plaka Modeli Muhammen Bedeli (KDV Hariç) Geçici Teminatı İhale Tarih Ve Saati 13.04.2017

1     Fatih 220-26 Asfalt Distribitörü         43 NF 034         1993       10.000 TL         3.000 TL       14.10

2     Fatih 280-26 Damperli Kamyon      43 RD 897          2004       13.500 TL         4.050 TL      14.15

3     Fatih 280-26 Damperli Kamyon      43 RD 898          2004        13.500 TL        4.050 TL       14.20

4    Fatih 280-26 Damperli Kamyon       43 RD 899          2004        13.500 TL          4.050 TL     14.25

5     Hamm 2420-D Toprak Silindiri       S-00-88132          2000         12.000 TL        3600 TL     14.30

6     Iveco M 29/14 Otobüs                    43 LE 778            1999         7.000 TL          2.100 TL     14.35

7     Hidromek Kanal Kazıcı                   43 İL 006             1999          15.000 TL         4.500 TL   14.40

2- İhale 13.04.2017 Perşembe günü belirtilen saatlerde İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binasındaki İl Encümen Toplantı Salonunda (Yenidoğan Mah.Dumlupunar Bulvarı Atakent Karşısı -KÜTAHYA) İl Encümenince yapılacaktır. 3- İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERİN; a) Tebligata esas Kanuni İkametgah belgesi, b) Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdan fotokopisi ve Vatandaşlık numarası , c) Bu İhaleye katılacak olanların, Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter tastikli İmza Sirküleri, Vekaleten İhaleye katılma halinde , Vekil adına düzenlenmiş , İhaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı Vekaletname ile vekilin Noter tastikli İmza Beyannamesi , Kamu Kurum ve Kuruluşları adına İhaleye katılacak olanların Yetkili organlarından alınmış Yetki Belgesi, d-İstekliler girecekleri her bir ihale için belirlenen geçici teminatları , ayrı ayrı nakit olarak yatırabilecekleri veya ayrı ayrı geçici teminat mektubu olarak sunabilecekleri gibi girecekleri ihalelerin sıra numaraları veya plaka nolarını belirterek tek bir geçici teminat verebilirler.İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatları araç bedelinden mahsup edilecektir. 4-İstekliler, istenilen belgeleri dosya halinde İhale günü olan 13.04.2017 Perşembe günü saat 14.10 ‘a kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. 5-Bu İhale işine ait, şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 6-Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. 7-İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. HİSAR GAZETESİ 31032017 (4×17)