KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAK

170

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı 5 Kalem Kesintisiz Güç Kaynağı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumunun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa – Fatih / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Detaylı Bilgi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/925447/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/kesintisiz-guc-kaynagi-satin-alinacaktir