Kırtasiye malzemesi satın alınacak

166
Mersin Üniversitesi Hastanesi için 101 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Mersin Üniversitesi Hastanesi İhale Birimi – Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir / MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Detaylı Bilgi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/923707/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/kirtasiye-malzemesi-satin-alinacaktir