GIDA MALZEMELERİ VE ERZAK PAKETİ MAL ALIM İŞİ

279
Gıda Malzemeleri ve Erzak Paketi Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Detaylı Bilgi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/922307/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/gida-malzemeleri-ve-erzak-paketi-alim-ihalesi