Hizmet alanlarında tamir ve tadilat işi yaptırılacak

262
KIRSAL MAHALLELERDE BULUNAN HİZMET ALANLARINDA TAMİR TADİLAT YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Detaylı Bilgi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/921576/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/hizmet-alanlarinda-tamir-ve-tadilat-isi-yaptirilacaktir