Malzemesiz yemek pişirme ve dağıtımı hizmeti alınacak

238

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DPU Yemekhanesi için malzemesiz yemek pişirme ve dağıtım hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumunun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DPÜ İdari ve Mali İşler D. Bşk. Tavşanlı Yolu 10 Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez /Kütahya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Detaylı Bilgi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/918741/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/malzemesiz-yemek-pisirme-ve-dagitimi-hizmeti-alinacaktir