Danışmanlık hizmeti alınacak

353
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre teklifler, Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
Detaylı Bilgi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/912742/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/danismanlik-hizmeti-alinacak