Tıbbi görüntüleme hizmeti alınacak

194
GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI (Silopi Devlet Hastanemiz için) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Detaylı Bilgi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/911180/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/tibbi-goruntuleme-hizmeti-alinacaktir