Yangın önleme ve yangından koruma sistemi yaptırılacak

255
T İNŞ.28 Referanslı, 3, 8 ve 11 Bölge Müdürlükleri Sorumluluk Alanında Bulunan Mevcut 10 Adet Transformatör Merkezinde Yangın Önleme ve Yangından Korunma Sistemi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre teklifler,    ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok, Kat:15, Oda No:15053/B Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Detaylı Bilgi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/908342/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/yangin-onleme-ve-yangindan-koruma-sistemi-yaptirilacak