Park ve Donatı Elemanları satın alınacak

331
DONATI ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre teklifler,   ihale tarih ve saatine kadar Yalova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Satın Alma Şefliği Süleymanbey Mah. Cumhuriyet Cad. No: 3 Karizma İş Merkezi Kat: 4 YALOVA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Detaylı Bilgi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/906923/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/park-ve-donati-elemanlari-satin-alinacaktir