Asansör bakım onarım hizmeti alınacak

285
2022 YILI ASANSÖR PERİYODİK BAKIM ONARIM İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre teklifler,   ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Detaylı Bilgi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/905279/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/asansor-bakim-onarim-hizmeti-alinacaktir