Araç kiralama hizmeti alınacak

249
AMASYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ BİR ADET MİNİBÜS 16+1 KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre teklifler,   ihale tarih ve saatine kadar Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Detaylı Bilgi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/904708/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/arac-kiralama-hizmeti-alinacaktir