Kırtasiye malzemesi ve yazıcı toneri satın alınacak

243
97 Kalem Kırtasiye Malzemesi ve Yazıcı Toneri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası Satınalma Birimi (Eski Askeri Hastane) Eren Köy Mah. Erciyes Cad. No.37 A Blok Zemin Kat Melikgazi/Kayseri adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Detaylı Bilgi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/893762/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/kirtasiye-malzemesi-ve-yazici-toneri-satin-alinacaktir