Lojman binası yaptırılacak

306

Artvin Hopa Jandarma Lojman Yapım İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre teklifler,   ihale tarih ve saatine kadar Artvin Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Detaylı Bilgi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/889533/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/lojman-binasi-yaptirilacaktir