AKARYAKIT SATIN ALINACAK

239

Akaryakıt Ürünleri (Motorin (Euro Dizel), 95 oktan Kurşunsuz Benzin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre teklifler,   ihale tarih ve saatine kadar Havza Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Detaylı Bilgi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/890200/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/akaryakit-95-oktan-kursunsuz-benzin-ve-motorin-euro-dizel-alinacaktir